Signatur by Coor på Karolinska Universitetssjukhuset

Coor driver tillagningsköket vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna genom det egna varumärket Signatur by Coor.

Signatur by Coor tillagar och levererar dagligen 500 måltider  till patienter och anhöriga, samt försörjer alla avdelningar med dagligvaror. Signatur by Coors måltidsvärdar bemannar också de 25 avdelningarna på sjukhuset.  

Med uppdraget ingår Coor och Karolinska universitetsjukhuset ett innovationspartnerskap, med målet att kontinuerligt utveckla såväl patientmåltiderna som helhetsupplevelsen kring måltiderna.

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag, och mat & dryck är en av Coors största tjänster. Med cirka 120 restauranger tillhör Coor en av de stora restaurangoperatörerna i Norden. Genom det egna varumärket Signatur by Coor erbjuds skräddarsydda helhetslösningar för patientmåltider till sjukhus och andra vårdinrättningar.

- Det här är ett mycket viktigt uppdrag för Coor. Vår ambition är att i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset utveckla patientmåltider så att den blir en måltidsupplevelse som bidrar till en angenämare sjukhusvistelse för de patienter och anhöriga som kommer till sjukhuset, säger AnnaCarin Grandin, Koncernchef, Coor.

Här kan du läsa mer om partnerskapet mellan Coor och Karolinska Universitetssjukhuset